Welkom bij ’t Lokaal
kenniscentrum en hotspot van de BVNM

Als regio en als bedrijventerrein moeten we ons blijven ontwikkelen. We willen daarom pro-actief zijn en investeren in de toekomst.

Niet alleen economisch. Die tijd is voorbij. De sociale en maatschappelijke rol van ondernemingen wordt steeds groter. Dit vraagt om talentontwikkeling, research t.a.v. ontwikkelgebieden en om samenwerking met (vroeger niet voor de hand liggende) maatschappelijke partners. De partners zitten in dezelfde paradigmashift: ‘ieder zijn ding’ is niet meer de norm. Samenwerken wel.

Centraal staat het verhogen van de WOZ waarde van ons bedrijventerrein. WOZ staat voor Werk-Onderwijs-Zorg. Dat doen we door ondernemers, onderwijs, zorg en overheid fysiek en digitaal bij elkaar te brengen in onderzoeks- en implementatieprojecten van klein tot groot op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Van duurzaamheid en infrastructuur tot een leven-lang-leren en betere zorg. Van werkgelegenheid, bedrijfsontwikkeling en -innovatie tot een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Samenwerken, ontwikkelingen monitoren, data verzamelen zodat we kunnen sturen op – en naar de toekomst: dat is ons doel en dat is wat wij faciliteren.

't Lokaal officieel geopend

’t Lokaal is op 6 september feestelijk geopend

Bekijk het filmpje dat gemaakt werd op ons YouTube kanaal waar u vanaf nu regelmatig ’t Lokaal Journaal kunt volgen.

We zijn I-MOR heel dankbaar voor het maken van de film!

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bekijk onze video en leer meer over 't Lokaal

Onze partners

BACK