Over 't Lokaal

’t Lokaal brengt praktijk en onderwijs dichter bij elkaar in het Stagebureau ’t Lokaal. Het Stagebureau verbindt studenten en leerlingen met ondernemingen.

We hebben 25 stageplekken voor je

BVNM

’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld-Molletjesveer. Op dit bedrijventerrein werken 4500 mensen, in 500 bedrijven, waarvan 150 verenigd zijn in BVNM. Dick Dekker is voorzitter van de BVNM en mede-eigenaar van autoleasebedrijf Promobility. Hij is het brein achter het gedachtegoed van ’t Lokaal.

Dick: “Economie is meer dan alleen werken en geld rondpompen. Het gaat om mensen. Zij maken het verschil.”

Vanuit die gedachte is ’t Lokaal opgericht waarin ondernemers, overheid, onderwijs en zorg samenwerken om de WOZ-waarde te verhogen van Noorderveld-Molletjesveer.

’t Lokaal-BVNM stelde zich in 2017 bij de oprichting ten doel om vanuit de tripple helix een circulaire economie, een eigen ‘ecosysteem’ – een community te creëren op Noorderveld-Molletjesveer. En om andere bedrijventerreinen het concept over te laten nemen. Inmiddels is dat een feit: ’t Lokaal-BVNM werkt nauw met andere bedrijventerreinen in Zaanstad om uiteindelijk van deze stad een van  de beste (economisch en sociaal-maatschappelijk) preseterende gemeentes  van Nederland te maken.

Missie

Een bedrijventerrein is méér dan een lap grond met ondernemingen. Op een bedrijventerrein werken mensen, voor wie werken een onderdeel is van hun leven. En vice versa. Mensen zijn van nature samenwerkers. Die kracht maakt ’t Lokaal los. Het gaat over samenwerken met ‘de buren’ om er allemaal beter van te worden.

De missie van ‘t Lokaal is om de vitaliteit van Zaanse bedrijventerreinen op het gebied van werk, opleiding & onderwijs en zorg (de WOZ-waarde) te optimaliseren.

Voor de ondernemin­gen die hier gevestigd zijn, én voor al haar medewerkers.

Nu en in de toekomst.

Dit doen we door bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid fysiek en digitaal bij elkaar te brengen. Door onderzoek te doen en verbeterprojecten van klein tot groot op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied te realiseren.

Vanuit de visie dat samenwerken en maatschappelijk en economisch participeren de toekomst heeft.

Gemeente Zaanstad

Belangrijke partner voor ’t Lokaal is de gemeente Zaanstad. De gemeente wil samenwerking en participatie immers stimuleren en faciliteren. Dick Dekker zocht samenwerking met de gemeente. Het resulteerde onder andere in een opgave manager vanuit de gemeente, David Kooi, die sinds 1 januari 2017 fulltime meebouwt aan de verwezenlijking.

Kernteam ’t Lokaal

Het kernteam startte op 1 januari 2017 en werkt sindsdien gedreven aan de verwezenlijking van ’t Lokaal. Het team geeft, in samenwerking met het stichtingsbestuur, richting en sturing aan ’t Lokaal-BVNM en stimuleert het overdragen van het concept aan andere bedrijventerreinen in Zaanstad.

Dick Dekker

Dick is geboren en getogen Zaankanter, en mede-eigenaar van Autolease bedrijf Promobility. Met Promobility zoekt hij met zijn compagnon steeds naar meerwaarde: het gaat niet om de auto’s. “Het gaat om de mensen die erin rijden, om onze vertrouwensrelatie met hen en om de wereld waarin we leven. ‘Wat moet je doen om écht iets bij te dragen aan het leven van klanten? En aan de regio!’ Die vraag ging me steeds meer bezighouden.” Als voorzitter van de BVNM heeft Dick van daaruit de visie ontwikkeld waar ’t Lokaal op rust.

Dick Dekker is tevens initiatiefnemer van (Z)aandewandel en van psycho oncologisch centrum Anna’s Huis dat in 2017 haar deuren opende.

 Website Promobility

David Kooi

Dick Dekker overtuigde gemeente Zaanstad in 2016 van zijn plan en visie. “Wat heb je nu vooral nodig; geld of handen?”. Zijn antwoord was: ‘handen’.  En zo kwam het dat op 1 januari 2017 David Kooi als opgave-manager startte in het kernteam. Hij brengt mensen en organisaties bij elkaar, coördineert en zorgt ervoor dat wie enthousiast is, ook praktisch gaat bijdragen.

“De samenwerking tussen onderwijs, overheid, zorg en bedrijfsleven vergroten; het heeft de toekomst. Dat gebeurt nog nergens op deze manier. Geweldig dat ik mee kan pionieren en namens de gemeente mag meebouwen aan de economische en sociaal-maatschappelijke vitaliteit van bedrijventerreinen in Zaanstad.”

 

Dorine Mobron

Dorine begeleidt al 20 jaar ondernemingen en organisaties bij het (steeds opnieuw) onder woorden brengen van hun toegevoegde waarde voor klant, medewerker en maatschappij en hun ‘Why’. Daarnaast helpt ze met haar partners bij de vertaling daarvan naar de cultuur (de dagelijkse praktijk) en de in- en externe communicatie. Ze noemt zichzelf dan ook missie & visie ‘ver-taler’.

Voor het Regio College werkt ze met een team van ondernemers en docenten voor de opleiding StartUP: een kopstudie voor studenten met ondernemers ambitie.  Zo leerde ze eind 2016 Dick Dekker kennen en was meteen ‘verkocht’ toen hij vertelde over zijn visie en ambitie. Ze werd lid van het kernteam en bouwt sinds 1 januari 2017 mee aan de ‘ver-taling’ van de missie & visie van ’t Lokaal naar strategie en communicatie & marketing.

 

 Website Dovision

Anke Kars

Anke is de onmisbare ondersteuner van de ambities van ’t Lokaal, zoals ze dat ook voor al  haar klanten is. Ank! Officesupport helpt met regelen, organiseren, (her)structureren van alle facetten die nodig zijn om een project, organisatie of onderneming tot een succes te maken.

Anke is helemaal thuis op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer (zij is het secretariaat van BVNM en de Werkgroep KVO). Toen Dick haar vroeg om mee te bouwen aan ’t Lokaal zei ze meteen JA. “Ik geloofde er direct helemaal in. Het enthousiasme waarmee we als kernteam samenwerken en de match tussen onze vakgebieden maakt dat we veel bereiken.”

Het beweegt soms alle kanten op. Zoals dat gaat bij pionieren. Daar een praktische lijn in vinden, én meebewegen; dat is Anke op het lijf geschreven.

Anke is vanaf september 2018 tevens projectleider van Stagebureau ’t Lokaal.

 

Willemijn van den Bos

Willemijn is een zeer ervaren fondsenwerver (BureauProsper) voor sociale ondernemingen, projecten en organisaties. Ze helpt projecten financieel mogelijk te maken in de sectoren cultuur, welzijn en zorg.

Willemijn werkt b.v. bij een instelling voor mensen met een complexe lichamelijke beperking.  Daarnaast heeft zij al 10 jaar op een rij de Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans georganiseerd.

Als kernteamlid van ’t Lokaal is zij van onschatbare waarde. Niet alleen vanuit haar expertise als fondsenwerver, maar ook vanwege haar visie en betrokkenheid bij sociaal en maatschappelijk relevante initiatieven.

“Een laboratorium voor een leven lang werken, ontplooien, leren en zorgen voor elkaar, dat is wat ’t Lokaal is. We hebben in krap twee jaar al zoveel bereikt. En dit is nog maar het begin!”

 Website Bureau Prosper

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste informatie in je mailbox

  • Bekijk de nieuwste stageplekken
  • Kom meer te weten over de stagebedrijven