Wat biedt 't Lokaal?

’t Lokaal brengt Zaanse bedrijventerreinen, onderwijs, overheid en zorg bij elkaar.
Samen werken we aan -in alle opzichten- vitale bedrijventerreinen in Zaanstad.
Nu en in de toekomst.
Stagebureau ’t Lokaal is hierbij één van de belangrijkste schakels.

We hebben 25 stageplekken voor je

Data Lab: bedrijventerrein in kaart

Om te kunnen sturen op de toekomst is het nodig dat we weten wat er leeft, waar de schoen wringt (of gaat wringen), wat de samenstelling van de bedrijventerreinen is en waar ontwikkel behoeften liggen.

’t Lokaal heeft daarom i.s.m. gemeente Zaanstad het Data Lab ingericht. Door middel van onderzoek en enquetes brengen we elk bedrijventerrein in alle opzichten in kaart. Studenten dragen hier ook aan bij door onderzoek te doen naar de samenstelling vanuit diverse studierichtingen.

Onderzoek vindt plaats op vier niveaus: brancheniveau, bedrijfsniveau en werknemersniveau en het terrein als geheel. De verzamelde data geven input voor conclusies en dus voor gezamenlijke verbeterprojecten.

Platform voor Projecten en Samenwerking

Vanuit vertrouwen, de wil om samen te werken en te leren, participeren bedrijven, onderwijs, zorg en lokale overheid in diverse projecten via en vanuit ’t Lokaal.

Bedrijven ontwerpen plannen, leggen vraagstukken voor onderzoek en gezamenlijke projecten voor, en werken zelf ook actief mee aan projecten.

Leerlingen en studenten vanuit verschillende opleidingen en opleidingsniveaus, maar ook overheid, en de zorgsector, buigen zich gezamenlijk over vraagstukken van ondernemers, en van een bedrijventerrein als geheel. Samenwerking tussen de bedrijventerreinen hoort daar ook bij.

’t Lokaal heeft na data analyse op dit moment drie speerpunten voor Noorderveld-Molletjesveer:

50 stageplaatsen, 50 banen voor mensen met een afstand tot de werkvloer en 50 leden voor het op te richten Broodfonds. Dit zal eind 2019 gerealiseerd zijn.

Bevorderen WOZ waarde

Mensen maken ’t verschil

Centraal staat: het bevorderen van de Werkgelegenheid, Opleiding & Onderwijs en Zorg: de WOZ-waarde. Met andere woorden: hoe kunnen we op bedrijventerreinen de zorg beter inrichten, groene mobiliteit en algehele duurzaamheid en circulariteit realiseren, een leven-lang-leren vormgeven en implementeren, en werkgelegenheid scheppen?

Werk, Opleiding & Onderwijs en Zorg. Dit zijn de pijlers waarop ’t Lokaal rust. En die pijlers gaan vanuit ’t Lokaal een nauwe samenwerking aan. Die samenwerking bevordert de sociaal economische kwaliteit én de slagkracht.

Want zonder goed onderwijs, geen werk. Zonder goede zorg voor mens en omgeving, geen vitale bedrijfsvoering. Zo simpel is het.

We vinden dat iedereen naar vermogen -en dat vermogen kan groeien- moet kunnen bijdragen. Een vitale lokale economie gaat immers niet alleen over  inkomens. Het gaat over mensen. Mensen maken ’t verschil. Vanuit die visie geven we ook achterstandsleerlingen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte om hun talenten te ontwikkelen door hen kans op stage en/of werk te bieden. Werk dat bij hen past en waar ze trots op kunnen zijn omdat ze ’t verschil kunnen maken.

Uiteraard geldt dat voor iedereen die op een Zaans bedrijventerrein zijn of haar boterham verdient. Trots gaat over je verbonden voelen met het bedrijf, met de omgeving, met de mensen om je heen. Daar wil je je voor inzetten omdat het niet alleen over die ‘boterham’ gaat. We willen álle Zaanse inwoners laten profiteren van het aantrekken van de economie en hun talent niet alleen stimuleren maar ook behouden voor de regio.

Meer weten? Stuur een mail naar info@tlokaal.nl

Of bel meteen even met Anke Kars 06 41126346

’t Lokaal is er voor ondernemers, medewerkers, studenten en leerlingen, scholen. Bel of mail ons voor:

  • onderzoeksvragen
  • brainstormsessies voor concrete oplossingen
  • productonderzoek
  • stageplekken
  • stagiaires
  • ondersteuning bij leven-lang-leren voor medewerkers én ondernemers
  • netwerkbijeenkomsten, events en seminars